3724/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3724/CV-UBND
v/v dự thảo quyết định ban hàn quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước ngoài cư trú hoạt động trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 28/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3724_signed.pdf
 Trở về trang trước