3121/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3121/CV-UBND
v/v giải trình một số nội dung liên quan bổ sung Hồ sơ xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Ngày ban hành 31/10/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3121_signed.pdf
 Trở về trang trước