2976/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2976/QĐ-UBND
v/v thu hồi đất tại thị trấn Như quỳnh huyện Văn lâm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới
Ngày ban hành 31/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2976_signed.pdf
 Trở về trang trước