401/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
401/QĐ-UBND
V/v phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất gia công các thiết bị cơ khí kim khí từ thép của công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bảo chung
Ngày ban hành 30/01/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 401_signed.pdf
 Trở về trang trước