2220/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2220/CV-UBND
V/v giải quyết đơn của công dân
Ngày ban hành 30/12/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2220.pdf
 Trở về trang trước