1903/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1903/QĐ-UBND
V/v thành lập Hội đồng thẩm định tài sản
Ngày ban hành 29/09/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1903.pdf
 Trở về trang trước