1915/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1915/QĐ-UBND
V/v tặng bằng khen của UBND tỉnh cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
Ngày ban hành 30/09/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Thông
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1915.pdf
 Trở về trang trước