14/CT-UBND
Chi tiết văn bản
14/CT-UBND
V/v chỉ thị về những nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 tỉnh HY
Ngày ban hành 20/09/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm 14.pdf
 Trở về trang trước