2746/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2746/CV-UBND
V/v báo cáo công tác đầu tư xây dựng vận hành các hệ thống thu gom xử lý nước thải
Ngày ban hành 28/09/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2746_signed.pdf
 Trở về trang trước