1246/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1246/QĐ-UBND
v/v để cán bộ đi công tác nước ngoài bà Nguyễn Thị Quy Bí thư huyện đoàn Văn Giang
Ngày ban hành 31/05/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1246_signed.pdf
 Trở về trang trước