Chi tiết văn bản
95/2011/NQ-HĐND
Về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Ngày ban hành 17/06/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Cường
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị Quyết
Tài liệu đính kèm 95_2011_NQ_HĐND.doc
 Trở về trang trước