2493/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2493/QĐ-UBND
v/v phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty TNHH Toko Việt Nam khai thác nguồn n ước dưới đất tại công trình giếng khoan xã Tân Quang huyện Văn lâm
Ngày ban hành 31/10/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2493_signed.pdf
 Trở về trang trước