1/BCS
Chi tiết văn bản
1/BCS
V/v bổ nhiệm điều động bổ nhiệmcán bộ lãnh đạo diện ban thường vụ tỉnh uỷ quản lý
Ngày ban hành 08/01/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Bật Khách
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm vbdi_1_BCS.pdf
 Trở về trang trước