663/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
663/QĐ-UBND
V/v thay đổi thành viên Ban Đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh
Ngày ban hành 30/03/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 663.pdf
 Trở về trang trước