445/CV-UBND
Chi tiết văn bản
445/CV-UBND
V/v xét nâng ngạch chuyên viên cap cấp không qua thi đối với cán bộ đã có thông báo nghỉ hưu
Ngày ban hành 29/03/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 445.pdf
 Trở về trang trước