1836/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1836/CV-UBND
V/v giải quyết khiếu kiện của nhân dân thông Nghĩa Lộ xã Chỉ Đạo huyện Văn Lama đối với công ty đối với công ty cổ phần Vương Huy
Ngày ban hành 29/10/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1836.pdf
 Trở về trang trước