2171/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2171/CV-UBND
v/v thi nâng ngạch kiểm dịch viên động thực vât lên kiểm dịch viên chính động thực vật năm 2012
Ngày ban hành 28/12/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Huy Thanh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2171.pdf
 Trở về trang trước