11/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
11/QĐ-UBND
v/v phê duyệt chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010-2020 định hướng 2030
Ngày ban hành 12/04/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định QPPL
Tài liệu đính kèm 11.pdf
 Trở về trang trước