456/CV-UBND
Chi tiết văn bản
456/CV-UBND
V/v xác định nhu cầu trang thiết bị phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2012
Ngày ban hành 30/03/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Huy Thanh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 456.pdf
 Trở về trang trước