6/CT-UBND
Chi tiết văn bản
6/CT-UBND
v/v nâng cáo chỉ số hiệu quả quản lý và hành ch ính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên
Ngày ban hành 17/05/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm 06_signed.pdf
 Trở về trang trước