447/GM-UBND
Chi tiết văn bản
447/GM-UBND
Hoãn họp giao ban các thành viên tại giấy mới 441 ngày 06/12/2019 (Hỏa tốc)
Ngày ban hành 12/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy mời
Tài liệu đính kèm 447_signed.pdf
 Trở về trang trước