1401/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1401/QĐ-UBND
v/v phê duyệt kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với công an xã theo nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ đợt 1/2019
Ngày ban hành 25/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1401_signed.pdf
 Trở về trang trước