1417/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1417/QĐ-UBND
V/v thu hồi đất tại xã Dị Chế huyện Tiên Lữ giao cho UBND xã Dị Chế để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới,đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1417_signed.pdf
 Trở về trang trước