2172/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2172/QĐ-UBND
v/v thu hồi đất tại xã Lương Tài huyện Văn lâm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới
Ngày ban hành 24/09/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2172_signed.pdf
 Trở về trang trước