2218/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2218/CV-UBND
V/v tổng hợp số liệu đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh
Ngày ban hành 30/12/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Thơi
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2218.pdf
 Trở về trang trước