Chi tiết văn bản
23/NQ-HĐND
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng ĐT.382B nhánh phải (Km0+00 - Km 14+420 giao với QL.39)
Ngày ban hành 30/06/2021 Hiệu lực văn bản
Người ký Trần Quốc Toản
Chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm 23.NQ-HDND.pdf
 Trở về trang trước