677/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
677/QĐ-UBND
v/v phê duyệt danh mục số lượng mua sắm thiết bị ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2019
Ngày ban hành 28/02/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 677_signed.pdf
 Trở về trang trước