6/BCS
Chi tiết văn bản
6/BCS
v/v giời thiệu cán bộ ứng cử điều động bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo ông Đặng Minh Ngọc và ông Hoàng Tùng
Ngày ban hành 03/02/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Bật Khách
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm vbdi_6_BCS.pdf
 Trở về trang trước