2178/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2178/CV-UBND
V/v cung cấp thông tin về chuyên gia trí thức kiều bào làm việc hợp tác tại tỉnh
Ngày ban hành 28/12/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2178.pdf
 Trở về trang trước