2423/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2423/QĐ-UBND
V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình nhà lớp học 8 phòng và các hạng mục phụ trợ trường THPT xã Hòa Phong
Ngày ban hành 30/08/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2423_signed.pdf
 Trở về trang trước