53/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
53/QĐ-UBND
v/v cho công ty TNHH đầu tư và xây dựng Ánh Dương Hưng yên
Ngày ban hành 25/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 53_signed.pdf
 Trở về trang trước