916/CV-UBND
Chi tiết văn bản
916/CV-UBND
V/v theo dõi và phòng trừ rầy nâu nhỏ hại lúa
Ngày ban hành 29/05/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Thanh Quán
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 916.pdf
 Trở về trang trước