Chi tiết văn bản
21/NQ-HĐND
Về việc chấp nhận danh mục dự án cần thu hồi đất và phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha điều chỉnh, bổ sung năm 2021
Ngày ban hành 30/06/2021 Hiệu lực văn bản
Người ký Trần Quốc Toản
Chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm 21.NQ-HDND.pdf
 Trở về trang trước