1764/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1764/QĐ-UBND
V/v phê duyệt KH đấu thầu lần 2 thi công công trình cải tạo , nâng cấp đường 19 ....huyện Văn Lâm
Ngày ban hành 31/08/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1764.pdf
 Trở về trang trước