1763/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1763/QĐ-UBND
V/v Phê duyệt DA đầu tư XD khu ký túc xá sinh viên kh ĐH Phố Hiến
Ngày ban hành 31/08/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1763.pdf
 Trở về trang trước