1906/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1906/QĐ-UBND
v/v phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành dự án bệnh viện y học cổ truyền tỉnh
Ngày ban hành 29/09/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1906.pdf
 Trở về trang trước