369/CV-UBND
Chi tiết văn bản
369/CV-UBND
v/v đề xuất triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 26/02/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 369cv_signed.pdf
 Trở về trang trước