672/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
672/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp và xây dựng mới cơ sở hạ tầng Trung tâm giống cây trồng,vật nuôi tỉnh
Ngày ban hành 31/03/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 672.pdf
 Trở về trang trước