1023/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1023/QĐ-UBND
v/v phê duyệt danh sách hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước theo quyết định số 290/2005 ngày 08/11/2005 của thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 26/04/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1023_signed.pdf
 Trở về trang trước