1395/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1395/CV-UBND
V/v xin chuyển hình thức từ giao đất sang thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty Cổ phần Giống cây trồng Hưng Yên
Ngày ban hành 30/08/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1395.pdf
 Trở về trang trước