1955/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1955/QĐ-UBND
v/v bổ nhiệm lại phó giám đốc sở Tài nguyên và môi trường ông Đặng Xuân Lương
Ngày ban hành 30/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1955_signed.pdf
 Trở về trang trước