Chi tiết văn bản
129/NQ-HĐND
Về việc phê duyệt dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí ổn định dân cư tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến 2025
Ngày ban hành 08/12/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Xuân Tuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm NQ 129-HĐND.doc
 Trở về trang trước