1012/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1012/QĐ-UBND
v/v ban hành hệ số điều chỉnh giá đất (K) để xác định giá đất tính thu tiền thuế đất trên địa bàn tỉnh Hưng yên năm 2019
Ngày ban hành 26/04/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1012_signed.pdf
 Trở về trang trước