16/CT-UBND
Chi tiết văn bản
16/CT-UBND
V/v Chỉ thị về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 20/10/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm 16.pdf
 Trở về trang trước