2214/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2214/CV-UBND
V/v Phân bổ nguồn tăng thu NS tỉnh HY
Ngày ban hành 30/12/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Thơi
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2214.pdf
 Trở về trang trước