1583/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1583/CV-UBND
v/v triển khai thực hiện kế hoạch số 19/KH-HĐTĐKT ngày 24/5/2019 của hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương
Ngày ban hành 28/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1583_signed.pdf
 Trở về trang trước