2484/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2484/QĐ-UBND
v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến ĐH.13 kéo dìa đoạn từ Đt.385 đến giáp địa phận tỉnh Bác Ninh
Ngày ban hành 31/10/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2484_signed.pdf
 Trở về trang trước