10/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
10/QĐ-UBND
V/v quy định mức thu quản lý và sử dụng phí trông giữ xe ô tô xe máy xe đạp trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 12/04/2010 Hiệu lực văn bản Hết hiệu lực từ ngày 15/3/2018
Người ký Nguyễn Bật Khách
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định QPPL
Tài liệu đính kèm 10.pdf
 Trở về trang trước