2434/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2434/QĐ-UBND
V/v giao phụ trách điều hành Trường cao đẳng sư phạm Hưng Yên
Ngày ban hành 31/08/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2434_signed.pdf
 Trở về trang trước