3728/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3728/CV-UBND
v/v ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án
Ngày ban hành 28/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3728.pdf
 Trở về trang trước